• Slider 49
  • Slider 43
  • Slider 45

O nas

Wydawnictwo CM powstało w 2006 r. po odejściu Ojca Świętego Jana Pawła II do domu Ojca. Wówczas pojawiła się potrzeba zrobienia czegoś co pozwoli wyrazić wdzięczność Janowi Pawłowi II za szczególny pontyfikat, w którym nauczył nas wszystkiego co potrzeba zrobić aby ten świat był lepszy i żyło się godnie. Słowa Wielkiego Jana Pawła II o Cywilizacji Miłości, że gdy jej nie będzie to przyszłości w ogóle nie będzie - zabrzmiały groźnie.

Świadomi jednak lawinowego rozwoju, rozwoju nowych technologii, i potrzeby krzewienia wartości uniwersalnych, wychodzimy na przeciw tej potrzebie. I choć trudno uwierzyć w nieco zbrutalizowanym i samotnym życiu, że Cywilizacja Miłości nastąpi, to ufając ludzkiej potrzebie bycia razem i wzajemnego dobrego, bezpiecznego współżycia, warto wierzyć w pozytywną przyszłość opartą o Dekalog - najlepsze rozwiązanie dla człowieka. Warto się zbliżyć do ideału Cywilizacji Miłości, aby życie nasze było lepsze.

Przez organizację wydarzeń kulturalnych, konkursów literackich, spotkań autorskich, koncertów, wykładów, spotkań z ciekawymi ludźmi, krzewimy wartości ewangeliczne - przypominając o wartościach i że bez nich w naszym życiu pojawia się chaos.