• Slider 49
  • Slider 43
  • Slider 45

Kwartalnik Cywilizacja MIłości

Rozpoczęliśmy wydawanie czasopisma Cywilizacja Miłości jako dwumiesięcznik.Obecnie zmieniliśmy częstotliwość, od drugiego wydania czasopismo Cywilizacja Miłości będzie kwartalnikiem. Za te małe zmiany przepraszamy.
Jednocześnie informujemy chętnych do drukowania i rozprowadzania chrześcijańskiego czasopisma Cywilizacja Miłości, że Wydawnictwo CM - jako wydawca wyraża zgodę na jej druk i bezpłatne rozpowszechnianie.
W tym celu proszę skontaktować się z wydawnictwem aby uzyskać pisemną zgodę.