• Slider 49
  • Slider 43
  • Slider 45

Kwartalnik Cywilizacja Miłości

    Naszą misją jest krzewienie i obrona wartości chrześcijańskich, najlepiej chroniących człowieka i jego ważne sprawy. Przez zachętę do modlitwy i spotkań modlitewnych - będziemy dbać o dobry kontakt z Bogiem i prawdziwie dobre relacje z innymi ludźmi. Do pomocy zapraszać będziemy księży rekolekcjonistów, żeby umacniać się w wierze, dobrej wzajemności i mądrze wykorzystywać doświadczenie spotkania. Ważne będą dla nas tematy bieżące: rozwój personalny, rodzinny, tworzenie warunków do wzajemnych kontaktów, integracja życia parafialnego. Zachęcać będziemy do brania spraw w swoje ręce, przez to ubogacania życia parafii, przez działania integracyjne na rzecz wspólnoty wierzących, w tym np. zakładanie fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, grup parafialnych, oraz wiernych Kościołowi tematycznych towarzystw wzajemnych.

    Będziemy bronić księży i świątyń, informować i zajmować się ważnymi sprawami dla nas Chrześcijan. Będziemy zachęcać do zakładania grup prześwietlających kandydatów na polityków – aby tym wpływać na poprawę atmosfery społecznej. Nasze życie może być lżejsze, pozbawione wielu problemów, bardziej szczęśliwe - kiedy będziemy razem, we wzajemnych więziach - blisko Boga. W kwartalniku będzie kącik satyryczny. Dobry humor to podstawa, wesołość łączy.

    Dwumiesięcznik Cywilizacja Miłości kreuje kulturę chrześcijańską na miarę XXI wieku - dziś w czasach informatycznych jest to potrzebne.
Prosimy o Modlitwę i w miarę możliwości włączanie się do współtworzenia kwartalnika. Piszcie do nas Państwo w ważnych sprawach, przedstawiajcie problemy i pomysły rozwoju -  każda inicjatywa jest cenna.

                                                                                                       Redakcja